Copyright 2020 - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach
  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

Celem firmy jest zbiórka i transport odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych, wspólnotach mieszkaniowych i działalnościach gospodarczych z podziałem na frakcje mokrą i suchą w workach. Ponadto pragniemy dbać o utrzymanie czystości i porządku w gminach podnosząc ich estetykę, a także pozyskiwać fundusze na rozbudowę istniejącego już Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach Sp. z o. o.