Copyright 2020 - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach
  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

7 czerwca wmurowano kamień węgielny pod budowę sortowni. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 15 gmin tworzących CZG PROEKOB, władze szczebla powiatowego i samorządu województwa. W spotkaniu uczestniczył także wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 45 mln złotych z czego unijne dofinansowanie to ponad 32 mln złotych. Pozostałą część środków dołożyły gminy zrzeszone w Celowym Związku Gmin.

Zakład prowadzi gospodarkę odpadami na obszarze zamieszkiwanym przez blisko 138 tys. mieszkańców powiatu lubelskiego, puławskiego i opolskiego.

Sortownia powstałą w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska odpadów, które w ramach nowej inwestycji jest rekultywowane.

Prace budowlane prowadziła firma Budimex z Warszawy. Zgodnie z zamówieniem firma oprócz wykonania zakładu zamontowała linie technologiczne poszczególnych segmentów zakładu, dostarczyła maszyny budowlane i transportowe oraz urządzenia eksploatacyjne.

Zakończenie budowy nastąpiło w październiku 2013r. Pierwsze odpady zostały przetworzone przez zakład na początku 2014r.

Zaprogramowana infrastruktura Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych pozwala kompleksowo uregulować całość gospodarki odpadowej na terenie CZG Proekob.

Zakład utylizuje odpady z grupy odpadów komunalnych. Docelowy program Związku obejmuje zarówno zamknięcie, jak również rekultywację nieczynnych już składowisk na terenie Związku.

W ramach programu prowadzona jest kompleksowa selektywna zbiórka surowców wtórnych u źródła ale także na specjalistycznej linii sortowniczej.

W ramach prowadzonej działalności spółka eksploatuje między innymi instalację do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia.

Ponadto na terenie Zakładu eksploatowane są:

Instalacja kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów,

Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych,

Instalacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Stanowisko do kruszenia odpadów budowlanych.

Nowoczesny Zakład poza segregacją śmieci zajmuje się również produkcją surowców paliw alternatywnych i kompostu z odpadów.

Zakład jest całkowicie bezpieczny dla środowiska i nieuciążliwy dla ludzi.