Copyright 2020 - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach
  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

Od dnia 12 marca 2014 roku stanowisko Prezesa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o. o. obejmuje Pan Ireneusz Jerzy Ofczarski.